26 Nisan 2009 Pazar

Demokratik bir iletişimin yayıncılık politikası nasıl olmalı (hazırlanmalıdır)?(vize ödevim 3. sınıf) Halkın eşit hakka sahip olduğu yönetim biçimine demokrasi denmektedir. Demokratik bir iletişim sağlamak için ilk önce tarafsız olmak gerekmektedir. Yayıncılık ilk önce devletin tekelinde devlet tarafından başlatılmıştır. İlk iletişim radyo ile başlatılmış ve daha sonra teknoloji biraz daha ilerleyip televizyon yayıncılığı TRT ile devam etmiştir. TV yayıncılığının başlaması radyo yayıncılığını büyük oranda etkilemiş ve kısa bir süre sonra TV kendini ispatlayıp özelleşmeye başlamıştır. İletişim devrimi ile birlikte teknolojide gelişmiş ve çok sayıda özel radyo ve televizyon kurulmuş yayınlarını TRT ile paylaşmışlardır. Özelleşme başladıkça devletin tekelinde ve kontrolünde olan yayıncılık devlet baskısının gelişmesine neden olmuştur. Böylelikle yayınlarda siyasi yapının gücü ön plana çıkmıştır. Çıkan siyasi olaylar, teknolojik koşullar yayıncılık akışını büyük ölçüde etkilemiştir. İlerleyen yıllarda ekonomik sorunlar ortaya çıktığı için yapılan yayınlarda finansal kaynağı arttırmak amacı ile reklam yayını yapılmaya başlanmıştır. Böylelikle küreselleşme hızla artmaya başlamıştır. Türkiye’de yapılan araştırmaya göre Türk halkının okumaktan çok seyrederek ve dinleyerek öğrendikleri ortaya çıkmıştır. Bu nedenle yayın yaparken insanları konu hakkında daha bilinçlendirmek için olayı olduğu gibi yansıtıp halka tarafsız bir biçimde olay hakkında yorum yapmayarak insanları etki altında bırakmadan olayı olduğu gibi sunmamız gerekmektedir. Küreselleşmenin artışı ile yurtdışına olan ilgi gün geçtikçe daha fazlalaşmaya başlamıştır. İletişim araçlarının çoğalması ile insanların ilgi alanları, merakları ve olaylara karşı olan hassasiyetleri artmaya başlamıştır. Tarafsız yayın yapabilmek için her şeyi göz önüne alıp düşünmemiz gerekmektedir. Rekabet ortamı hızla artmış ve sanayileşmede de büyük bir artış görülmektedir. Çok sayıda birbirine benzeyen özel kanallar kurulmuştur. Devletin uyguladığı kontroller işe yaramamaya başlamıştır. RTÜK her zaman çıkan yanlış, yöneltici haberlere müdahale etmekte zorlanmaya başlamıştır. Bunları düşünerek devletin hazırlamış olduğu yasalara uymamız gerekmektedir. Tarafsız ve eşit olarak yayın yapmamız için bu çok önemlidir. Bunu da politik olarak sağlayabiliriz. Politika insanın kendini çok iyi tanımasını ve diğer insanlara karşı nasıl davranacağına karar vermesi gerektiğini bilmesidir. Doğru yayıncılık yapmak için önce çok bilgili ve demokratik bir çalışma ortamı yaratmamız gerekmektedir. İnsanlara tarafsız yayın yapıp onları bilinçlendirmemiz gerekmektedir. Tek taraflı yayından kaçınmalıyız. Örneğin; Yerel bir yayın yapıyorsak buna geneli de katıp topluma daha geniş alanda bilgi vermeliyiz. İlgi çekmek için öteki yayınlara gönderme yaparak onlardan da konu hakkında haberleri ve programları alarak paylaşmalıyız. Geniş kitlelere ulaşmaya çalışmalıyız. Toplumun bir kesimine hitap etmemeliyiz. İletişim araçlarını çok iyi yönde kullanmayı bilmeliyiz. Tek olmak ve tek kalmamaktansa köy, şehir, bölge, ülke için ülkenin çıkarları için birleşerek bütünün bir parçası olmalıyız. Ve bu güç birlikten doğar doğacak olan güç ülkemizi en iyi şekilde temsil etmemize yarar. Hazırlayan:Esma Sümer

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder